امروزه ریاضی در علوم و صنعت از جمله در اقتصاد، مديريت، پزشکي و  مهندسی های مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرد و همه بر کاربردهاي زیاد این علم واقف می باشند. گروه ریاضی دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان در دو رشته ریاضی کاربردی و ریاضیات و کاربردها در مقطع کارشناسی ارشد و در رشته ریاضی کاربردی در مقطع دکتری دانشجو می پذیرد.
اعضای هیئت علمی گروه که شامل سه استادیار و یک استاد می باشد، در زمینه های آنالیز تابعی، جبرخطی، جبرخطی عددی، آنالیز عددی، اتوماتای فازی و کاربرد ریاضی در نظریه یادگیری ماشین تحقیق می نمایند.

این گروه به طور فعال در برگزاری کارگاه های علمی و مسابقات علمی نظیر کارگاه مقاله نویسی، متلب و لاتک و مسابقات بازی و اندیشه با دانشگاه و انجمن ریاضی دانشجویان دانشگاه همکاری می نماید.اطلاعیه ها (بایگانی)