واحد فناوری اطلاعات و انفورماتیک

واحد فناوری اطلاعات و انفورماتیک دانشگاه تحت نظارت مستقیم ریاست دانشگاه، وظیفه ایجاد و توسعه بسترهای ارتباطی و اطلاعاتی لازم به منظور انجام پژوهش های موثر اساتيد و دانشجويان را بر عهده دارد. این واحد با فراهم کردن زیرساخت های داده ای (اینترنت، اینترانت)، راه اندازی سرویس های تحت شبکه، ایجاد و توسعه شبکه های محلی، راه اندازی و پشتیبانی سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری نقش خود را در مسیر شکوفايي علمی و فناوری دانشگاه بازی می کند. تهیه و تدوین برنامه هاي حوزه فناوري اطلاعات در قالب سياست ها و برنامه هاي کلان دانشگاه و اجرای برنامه های مصوب از مهمترین وظايف اين واحد به شمار مي آيد.