ردیف

نام انجمن

زمینه فعالیت

نام و نام خانوادگی مسئول

پست

ادرس وبگاه

1

انجمن علمی ریاضی

برگزاری کارگاه ها و مسابقات علمی

مشاور انجمن: فرید صابری موحد

دبیر انجمن:معصومه خورشید زاده

 

 


اطلاعیه ها (بایگانی)