«ارزیابی کارایی سیستم‌های کامپیوتری: یک رهیافت مدل مبنا»

 

مؤلفین: محمد عبدالهی ازگُمی، حسن مُطَلِبی
چاپ و صحافی: مرکز چاپ و نشر دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته و انتشارات خدمات فرهنگی کرمان

قیمت: 2،500،000 ريال

 

فرم درخواست كتاب و مشخصات شماره حساب دانشگاه (دانلود فایل)

 

لطفا تصوير فيش پرداختي به همراه فرم تكميل شده درخواست كتاب را به ايميل مركز چاپ و نشر دانشگاه

 ( library@kgut.ac.ir ) يا ايميل ( h.motallebi.p@gmail.com  ) جهت هماهنگي ارسال پستي كتاب ارسال نماييد.

 

جهت پيگيري با شماره تماس 31623283 - 034 ( خانم حسنخاني ) يا با شماره 31623244 -034 (آقاي طاهري) تماس بگيريد.

 

مركز چاپ و نشر دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته

 اطلاعیه ها (بایگانی)